Skip to main content

ZÁHRADNÍCKE SLUŽBY

Vaša záhrada v správnych rukách

Návrh a realizácia zelene

 • realizujeme súkromné záhrady, úpravy priemyselných areálov, parky, verejnú zeleň, závlahové systémy, spevnené plochy, drevostavby, prvky drobnej záhradnej architektúry (oporné múriky, vyvýšené záhony, chodníky) prvoradé sú pre nás požiadavky a spokojnosť zákazníka
 • odborným a profesionálnym prístupom spracujeme Vaše predstavy do podoby reálnej záhrady
 • všetkému predchádza obhliadka terénu, vytvorenie fotodokumentácie, premeranie riešenej plochy, návrh vhodného riešenia na základe preferencií klienta
 • nasleduje vypracovanie návrhu záhradnou architektkou, predstavenie prvého návrhu, prípadné korekcie zo strany klienta a úprava návrhu
 • po odsúhlasení pripravíme všetky potrebné podklady pre realizáciu – skica riešených plôch, výsadbový plán, plán založenia závlahy, vypracovanie cenovej kalkulácie, návrh termínu realizácie
 • záhrady realizuje tím vyškolených zamestnancov podľa vytvorenej dokumentácie, záhradná architektka je odborným garantom realizácie

Terénne úpravy

 • terénne úpravy a modelácie terénu pred realizáciou záhrady
 • dovoz zeminy, substrátov
 • úpravy vykonávame vlastnou technikou
 • terénne úpravy zvyšujú atraktívnosť riešenej plochy

Závlahové systémy

 • vytvorenie dokumentácie k založeniu závlahového systému
 • vytvorenie vrtu pre prístup k podzemnej vode, osadenie pracovnej šachty
 • založenie závlahového systému – výkopy, osadenie potrubia a postrekovačov, osadenie čerpadla, pripojenie na zdroj vody, naprogramovanie riadiacej jednotky
 • údržba závlahového systému – posezónna údržba, jarné spustenie závlahy, nastavenie postrekovačov, servis závlahového systému.

Zakladanie a údržba trávnikov

 • Založenie trávnika výsevom alebo pokládkou trávnych kobercov
 • rekonštrukcia trávnika
 • identifikácia potrieb existujúceho trávnika
 • hnojenie trávnika, vertikutácia, aerifikácia, postrek trávnika
 • navrhnutie systému zavlažovania trávnika

Údržba zelene

 • Kosenie trávnikov, kosenie ruderálnych porastov, údržba ostatnej zelene
 • strih a tvarovanie drevín
 • výrub stromov
 • celoročná údržba záhrad, areálov firiem, priemyselných parkov
 • údržba verejných priestranstiev v obciach a mestách
 • likvidácia odpadu zo záhrad

TOTAL GREEN, s.r.o.
Karlová 43
038 15

Volajte na: +421 907 633 640
Píšte na: info@totalgreen.sk

IČO: 50 793 365
DIČ: 2120479625
IČ DPH: SK2120479625

Napíšte nám

"*" označuje povinné polia